Kolejne przykłady rażącej różnicy standardów stosowanych w naszej spółdzielni, na tle innych spółdzielni

●Raz po raz na naszych Walnych Zgromadzeniach pada pytanie członka: „A co mieści się w eksploatacji podstawowej?”. Nie byłoby takich pytań, gdyby w naszej Spółdzielni – wzorem innych – stosowano przejrzysty „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za lokale”. Pokazujemy Państwu, jak wygląda taki regulamin w innych spółdzielniach (dokumenty te są ogólnie dostępne w Internecie), a co za taki „regulamin” przyjmuje i uznaje Zarząd naszej Spółdzielni. Od razu widać, który z nich jest kompletny i daje członkowi pełną wiedzę, za co płaci.

Przykładowe regulaminy nie mogą „żywcem” posłużyć nam, pokazujemy je po to, by zobrazować, jak wiele precyzyjnych i potrzebnych mieszkańcom danych zawiera taki wewnętrzny akt prawny. Tu dowiedzą się Państwo, jakie pozycje kosztów wchodzą w skład eksploatacji. Łatwo z ich lektury wyciągnąć wniosek, że absurdem jest stosowane u nas naliczanie jej ryczałtową kwotą na lokale bez związku z ich metrażami (po obejrzeniu dokumentów wróć tutaj poprzez strzałkę Powrót do poprzedniej strony w menu przeglądarki):

Regulamin gzm SM Mamry

Regulamin gzm Chorzowskiej SM

Regulamin gzm SM Batory

A oto, co otrzymał członek naszej Spółdzielni, gdy wystąpił o kopię takiego dokumentu, stosowanego u nas (po obejrzeniu dokumentu wróć tutaj poprzez strzałkę Powrót do poprzedniej strony w menu przeglądarki):

Szczegółowe zasady naliczania opłat za lokale w naszej Spółdzielni

● Przedstawiamy również dla porównania przykłady kalkulacji: bardzo szczegółowej, sporządzonej w innej spółdzielni, oraz ekstremalnie lapidarnej w naszej. Ponieważ konkretne dane liczbowe dotyczą tamtej spółdzielni, nie uwidaczniamy liczb z tabeli. Wskazujemy jednak, jak przejrzyście i drobiazgowo tamta spółdzielnia przedstawia swym członkom wszystkie kwoty, związane z utrzymaniem konkretnej nieruchomości (tylko ich budynku – zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz jak poprawnie wylicza się tam stawki opłat eksploatacyjnych (po obejrzeniu dokumentu wróć tutaj poprzez strzałkę Powrót do poprzedniej strony w menu przeglądarki).

Kalkulacja innej spółdzielni

Próżno szukać u nas tak rzetelnego przedstawienia kosztów utrzymania naszych budynków, bo oto, co otrzymał członek naszej Spółdzielni , gdy wystąpił o kalkulację (po obejrzeniu dokumentu wróć tutaj poprzez strzałkę Powrót do poprzedniej strony w menu przeglądarki):

Kalkulacja opłat eksploatacyjnych w naszej Spółdzielni

● Trzecia różnica dotyczy wadliwego sposobu wprowadzania u nas zmian wysokości opłat eksploatacyjnych. Wedle Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o zmianie wysokości „eksploatacji podstawowej” powinniśmy być powiadomieni co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (art. 4.7).

Prawidłowy tryb wprowadzania zmiany wysokości opłat w innej spółdzielni: zobacz.

Tam rada nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie wysokości opłaty za eksploatację 31 października 2011 r. W listopadzie 2011 r. mieszkańcy dowiedzieli się o tej zmianie i od końca tego miesiąca kalendarzowego, tj. od 30 listopada 2011 do dnia wprowadzenia w życie nowej opłaty – 1 marca 2012 r. – minęły ustawowe 3 miesiące.

Nas o ostatniej podwyżce „eksploatacji podstawowej” na kwotę 234 zł/lokal powiadomiono 27 czerwca 2011 ze skutkiem od 1 lipca 2011, czyli na zaledwie parę dni wcześniej.

Wróć do „Eksploatacji podstawowej”

Powrót do Strony głównej

Reklamy